Föredrag & temadagar

Stockholm

Årsmöte – Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Datum: 26 september, 2017

Tid: 16.30

Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2.

Athenvännernas årsmöte

En känd grekisk krigares grav – The Griffin Warrior

Datum: 11 oktober, 2017

Tid: 18.00-19.00

Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet

The Griffin Warrior

En föreläsning på engelska av den amerikanske arkeologen Sharon Stocker.

Sydsvenska avdelningen

Marcus Aurelius, kejsare och deltidsfilosof

Datum: 10 oktober, 2017

Tid: 18.30

Plats: Sal A339, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds Universitet.

Jesper Blomqvist håller föredrag om Markus Aurelius – kejsare och deltidsfilosof

Västsvenska avdelningen

Antikens myntning

Datum: 7 oktober, 2017

Tid: 14.00-16.30

Plats: Sal 203, Olof Wijksgatan 6, 2tr, Gamla Hovrätten.

En temadag med två föreläsningar om antika mynt.

Religion och arkeologi i Grekland

Datum: 11 november, 2017

Tid: 14.00-16.30

Plats: Sal 203, Olof Wijksgatan 6, 2tr, Gamla Hovrätten

En temadag med två föreläsningar om religion och arkeologi i Grekland

Kommentera