Antikens syn på astronomi

Datum: 25 april, 2018

Tid: 18:00-19:00

Plats: Medelhavsmuseet, hörsalen.

Antikens syn på astronomi med professor Lars Karlsson, Uppsala universitet, och Fredrik Helander, Världskulturmuseerna

Under antiken kallades vetenskapsmännen för naturfilosofer. Det fanns ingen tydlig uppdelning mellan humaniora och naturvetenskap så som vi gör i dag. I samtalsserien Antiken och vetenskaperna tittar vi närmar på antikens syn på vad vi i dag skulle kalla naturvetenskapliga ämnen.

Pris: 80kr
Anmälan via museet.