Årsmöte – Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Datum: 26 september, 2017

Tid: 16.30

Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2.

PROGRAM

1. Årsmötesförhandlingar

2. Institutets verksamhet

3. Ambassadör Ruth Jacoby, Atheninstitutets ordförande, informerar

4. Athenvännernas pris tilldelas ambassadör Krister Kumlin, som talar på temat Tack Grekland!

5. Sture Linnérs pris tilldelas fil. dr Ann-Margaret Mellberg, som talar under rubriken Den gyllene lyran

Efter årsmötet serverar Bagdad Café chilibakad lax med fetaostkräm och vin samt därefter kaffe och baklava.

Den som vill delta i måltiden ombeds att senast den 15 september anmäla sig antingen via:
Telefon: 08-667 64 55 (telefonsvarare)
Mejl till karin.josephson1945@gmail.com
Anmälan kan också göras via talong.

Vid deltagande vid middagen, glöm inte att sätta in 230 kr på föreningens plusgiro 60 23 60-0 eller bankgiro 550-2372.

Årsberättelse 2016

Hjärtligt välkommen!

P.S. Påminnelse till den som vet med sig att medlemsavgiften för 2017 inte är betald. Vänligen reglera den före årsmötet. Se information om medlemsavgifterna i Hellenika!