Døden ved spillebretter; fra Albertus Pictor til Exekias

Datum: 16 november, 2019

Tid: 14:00-15:30

Plats: Sal 302, 2 tr, Olof Wijksgatan 6, Gamla Hovrätten

Västsvenska avdelningen

Föreningen Svenska Atheninstitutes Vänner, Västsvenska avdelningen, i samarbete med Institutionen för
Historiska Studier vid Göteborgs Universitet bjuder in till ett föredrag.

Helène Whittaker talar om Døden ved spillebretter; fra Albertus Pictor til Exekias

Föredragsavgift 50 kr.
Ingen föranmälan.
Föreningen bjuder på förfriskningar efter.