Styrelsen

Dag Mattsson, ordförande

Dag Mattsson är justitieråd i Högsta domstolen. Vid sidan av juridik studerade han filosofi och historia vid Lunds universitet.

Ingrid Markovits 

Susanne Berndt Ersöz
Susanne Berndt Ersöz är docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet. Susanne forskar främst om kult i östra Medelhavsområdet under järnåldern men arbetar också med väggmålningar från Gordion i Mindre Asien influerade av den grekiska klassiska perioden (400-t f Kr).
susanne.berndt.ersoz@antiken.su.se

Ann-Margaret Mellberg, fil dr, författare, översättare och kulturråd vid Grekiska Ambassaden sedan 1995.
Culture.Stockholm@mfa.gr

Birgitta Leppänen Sjöberg, fil dr, lärare och forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Forskar om grekisk förhistoria och är även mycket intresserad av genusaspekter idet antika samhället.
birgitta.sjoberg@antiken.uu.se

Charlotte Wrangberg, ambassadör, journalist, UD-anställd sedan slutet av 1980-talet. Har vid utlandstjänstgöring varit stationerad i Mexico, Sydafrika och Spanien. Har de senaste åren varit ambassadör i först Argentina och sedan i Grekland.

Frederick Whitling

Anton Bonnier, FD Antikens kultur och samhällsliv, arbetar som forskare vid Uppsala universitet och är anställd av vetenskapsrådet inom projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos. Anton forskar primärt om landskap, miljö och ekonomi i det antika Grekland. Har varit projektledare för fältinventeringarna i Makrakomi och är en mångårig medarbetare inom Kalaureiaprojektet på Poros.

Jessika Eckert

Adam Lindqvist, medlem i Hellenikas redaktion sedan november 2015. Tidigare masterstudent vid Uppsala Universitet som ägnat mycket tid i Grekland och Medelhavsområdet inom kurser och arkeologiska utgrävningar.
adam.lindqvist@hotmail.com

Elefthérios Sotiriou
Eleftherios är född i Athen och kom till Lund 1961. Han har en fil kand i naturvetenskapliga ämnen. Mellan 1986 och 2010 var han generalkonsul för södra Sverige med säte i Malmö-Lund. Eleftherios har tidigare varit ordförande för Sydsvenska avdelningen och ansvarar nu för kassan.

Sven-Tage Teodorsson, ordf i Västsvenska Avdelningen
Sven-Tage Teodorsson disputerade 1974 i grekiska och är docent (emeritus) i grekiska vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden är grekiska språkets historia, särskilt fonologi, filosofihistoria och filologi, särskilt försokratikerna, Platon och Plutarchos. Han har översatt tio av Plutarchos Levnadsteckningar och arbetar för närvarande med översättning av dennes skriftsamling Moralia.
teodorsson@class.gu.se

 

 

 

 

 

Kommentera