Styrelsen

Allan Linnér, ordförande, legitimerad psykolog, halvgrek och helklassiker. Arbetar sedan drygt 40 år med individualterapi, par- och familjeterapi, handledning och utbildning.
allan.linner@gmail.com

Karin Josephson, f.d. föredragande i riksdagens kulturutskott, har arbetat med kultur- och mediefrågor samt arrangerat studieresor för riksdagsledamöter, bl.a. till Grekland och Atheninstitutet. Karin är fil. kand. i historia, konsthistoria m.m.
karin.josephson1945@gmail.com

Christina von Arbin, arkitekt, f.d. överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer, f.d. överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Har lärt känna grekisk kultur och engagerats i Athenvännernas verksamhet genom livskamraten Sture Linnér
christinavonarbin@gmail.com

Carl Mauzy
Arbetar på Världskulturmuseerna med utställningsproduktion. MA i konstvetenskap och islamiska studier från Leidens universitet, Nederländerna. Född och uppvuxen i Aten.
carl.mauzy@varldkulturmuseerna.se

Sanne Houby-Nielsen är chef för Nordiska Museet. Dessförinnan var hon generaldirektör för Statens Museer för Världskultur och innan dess museichef för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Hon har tidigare varit ledare för den Kongelige Afstøbningssamling på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och har en FD i klassisk arkeologi från Danmark med inriktning på Greklands arkeologi.
sanne.houby.nielsen@nordiskamuseet.se

Gunnar Ljungdahl
Gunnar Ljungdahl, helklassiker, JK och FK, fd bankman med 20 år i SEB, mesta tiden ansvarig för verksamheten i Östeuropa men också i Grekland, 4 år som chef för en investmentbank i London.  F n verksam som SVP vid Stockholm School of Economics in Riga.
Gunnar äger sedan 22 år ett hus vid inloppet till Paros i Grekland.
gunnar.Ljungdahl@sseriga.se

Susanne Berndt Ersöz
Susanne Berndt Ersöz är docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet. Susanne forskar främst om kult i östra Medelhavsområdet under järnåldern men arbetar också med väggmålningar från Gordion i Mindre Asien influerade av den grekiska klassiska perioden (400-t f Kr).
susanne.berndt.ersoz@antiken.su.se

Ann-Margaret Mellberg, fil dr, författare, översättare och kulturråd vid Grekiska Ambassaden sedan 1995.
Culture.Stockholm@mfa.gr

Birgitta Leppänen Sjöberg, fil dr, lärare och forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Forskar om grekisk förhistoria och är även mycket intresserad av genusaspekter idet antika samhället.
birgitta.sjoberg@antiken.uu.se

Adam Lindqvist, medlem i Hellenikas redaktion sedan november 2015. Masterstudent vid Uppsala Universitet som ägnat mycket tid i Grekland och Medelhavsområdet inom kurser och arkeologiska utgrävningar.
adam.lindqvist@hotmail.com

Elefthérios Sotiriou, ordf i Sydsvenska Avdelningen
Eleftherios är född i Athen och kom till Lund 1961. Han har en fil kand i naturvetenskapliga ämnen. Sedan 1986 är han Greklands generalkonsul vid Generalkonsulatet i Malmö.
elefso@hotmail.com

Sven-Tage Teodorsson, ordf i Västsvenska Avdelningen
Sven-Tage Teodorsson disputerade 1974 i grekiska och är docent (emeritus) i grekiska vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden är grekiska språkets historia, särskilt fonologi, filosofihistoria och filologi, särskilt försokratikerna, Platon och Plutarchos. Han har översatt tio av Plutarchos Levnadsteckningar och arbetar för närvarande med översättning av dennes skriftsamling Moralia.
teodorsson@class.gu.se

 

 

 

 

 

Kommentera