Styrelsen

Dag Mattsson, ordförande
Dag Mattsson är justitieråd i Högsta domstolen. Vid sidan av juridik studerade han filosofi och historia vid Lunds universitet.

Martina Björk, ordförande Sydsvenska avdelningen Martina har läst klassisk grekiska vid Lunds universitet, men det är egentligen latin som är huvudämnet. År 2016 disputerade hon på en avhandling om Ovidius vid Lunds universitet. Akademiska intresseområden är västerländsk kultur- och idéhistoria, klassisk poesi, retorik och mytologi. Martina har tidigare arbetat som gymnasielärare men är nu verksam som kyrkomusiker. Musik och sång är stora intressen, liksom litteratur och handarbete.

Ingrid Markovits, skattmästare
Översättare från grekiska, engelska och tyska. Fil.kand i bl.a. klassisk och modern grekiska vid Stockholms universitet. Har efter många år språkredaktör, avdelningschef och projektledare på Sveriges Television  övergått till att vara frilansande medieöversättare – ofta och gärna från grekiska.

Jessika Eckert, vice ordförande och sekreterare

Susanne Berndt Ersöz
Susanne Berndt Ersöz är docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet. Susanne forskar främst om kult i östra Medelhavsområdet under järnåldern men arbetar också med väggmålningar från Gordion i Mindre Asien influerade av den grekiska klassiska perioden (400-t f Kr).
susanne.berndt.ersoz@antiken.su.se

Ann-Margaret Mellberg, fil dr, författare, översättare och kulturråd vid Grekiska Ambassaden sedan 1995.
Culture.Stockholm@mfa.gr

Birgitta Leppänen Sjöberg, fil dr, lärare och forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Forskar om grekisk förhistoria och är även mycket intresserad av genusaspekter idet antika samhället.
birgitta.l.sjoberg@telia.com

Charlotte Wrangberg, ambassadör, journalist, UD-anställd sedan slutet av 1980-talet. Har vid utlandstjänstgöring varit stationerad i Mexico, Sydafrika och Spanien. Har de senaste åren varit ambassadör i först Argentina och sedan i Grekland.

Frederick Whitling

Anton Bonnier, FD Antikens kultur och samhällsliv, arbetar som forskare vid Uppsala universitet och är anställd av vetenskapsrådet inom projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos. Anton forskar primärt om landskap, miljö och ekonomi i det antika Grekland. Har varit projektledare för fältinventeringarna i Makrakomi och är en mångårig medarbetare inom Kalaureiaprojektet på Poros.

Adam Lindqvist, medlem i Hellenikas redaktion sedan november 2015. Doktorand vid Stockholms universitet som ägnat mycket tid i Grekland och Medelhavsområdet inom kurser och arkeologiska utgrävningar.
adam.lindqvist@hotmail.com

Lämna ett svar