Styrelsen

Dag Mattsson, ordförande
Dag Mattsson är justitieråd i Högsta domstolen. Vid sidan av juridik studerade han filosofi och historia vid Lunds universitet.

Martina Björk, ordförande Sydsvenska avdelningen
Martina har läst klassisk grekiska vid Lunds universitet, men det är egentligen latin som är huvudämnet. År 2016 disputerade hon på en avhandling om Ovidius vid Lunds universitet. Akademiska intresseområden är västerländsk kultur- och idéhistoria, klassisk poesi, retorik och mytologi. Martina har tidigare arbetat som gymnasielärare men är nu verksam som kyrkomusiker. Musik och sång är stora intressen, liksom litteratur och handarbete.

Helene Whittaker, ordförande Västsvenska avdelningen

Lars Nordgren, vice ordförande
Fil. dr i grekiska. Arbetar som forskningssekreterare för Humanistiska fakultetens forskarskola vid Stockholms universitet. Lars har tidigare undervisat och forskat på universiteten i Stockholm och Oslo, men när också ett stort intresse för popularisering av den antika grekiskan. Hans avhandling är en språkvetenskaplig undersökning av fenomenet utropsord i tragedi och komedi, och han intresserar sig både för nyhumanistiska grekiska texter och den antika komedin.

Ingrid Markovits, skattmästare
Översättare från grekiska, engelska och tyska. Fil.kand i bl.a. klassisk och modern grekiska vid Stockholms universitet. Har efter många år språkredaktör, avdelningschef och projektledare på Sveriges Television övergått till att vara frilansande medieöversättare – ofta och gärna från grekiska.

Jessika Eckert, sekreterare

Ann-Margaret Mellberg
Fil dr, författare, översättare och tidigare kulturråd vid Grekiska Ambassaden.

Birgitta Leppänen Sjöberg
Fil dr, lärare och forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Forskar om grekisk förhistoria och är även mycket intresserad av genusaspekter idet antika samhället.
birgitta.l.sjoberg@telia.com

Frederick Whitling

Anton Bonnier
Fil. dr inom Antikens kultur och samhällsliv, arbetar som forskare vid Uppsala universitet och är anställd av vetenskapsrådet inom projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos. Anton forskar primärt om landskap, miljö och ekonomi i det antika Grekland. Har varit projektledare för fältinventeringarna i Makrakomi och är en mångårig medarbetare inom Kalaureiaprojektet på Poros.

Athanasios Psaroulis

Adam Lindqvist
Doktorand vid Stockholms universitet som ägnat mycket tid i Grekland och Medelhavsområdet inom kurser och arkeologiska utgrävningar.
adam.lindqvist@hotmail.com

Lämna ett svar