Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöten för centralstyrelsen. Om inte annat anges börjar mötet 17.00

2020
15 december – 19.00

2021
19 januari – 19.00