Barbro Styrenius stipendium

Barbro Styrenius stipendium tilldelas Zacharias Andreadakis

Athenvännerna utlyste under våren ett stipendium om 15 000 kr till minne av filosofie licentiat Barbro Styrenius (1930-2014), specialist på bysantinsk litteratur och översättare av den  populära medeltida legenden ”Legenden om Barlaam och Joasaf”.

Vänföreningens styrelse kan nu meddela att stipendiet har beviljat Zacharias Andreadakis, verksam som  doktorand vid University of Michigan, Department of Classics, samt gästforskare på Oslo universitet sedan 2014.

Zacharias Andreadakis forskningsintressen är antik grekisk litteratur och filosofi (Platon och nyplatonism)  och han skriver sin avhandling om ”The Ethics of Heliodorus”. Han har tidigare skrivit artiklar om Apuleius, Petronius, Aisopos, Ammianus Marcellinus och Plotinos.
Stipendiet är avsett för vistelse i Athen  och för författandet av ett nytt lemma om Damaskios filosofi och verksamhet till Stanford Encyclopedia of Philosophy.