Krigskriser, krigsrisker

Krigskriser, krigsrisker. Röda Korset i Grekland under andra världskriget. Svenska Röda Korset, Stockholm, 22 februari 2019

I slutet av februari organiserades ett förmiddagsevenemang i Svenska Röda Korsets lokaler på Södermalm om Röda Korsets insatser i Grekland i ett samarbete mellan Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och Svenska Röda Korsets kulturförening. Detta ”frukostseminarium” inleddes med en välkomsthälsning från Lena Birgitta Hansson från Svenska Röda Korsets kulturförening. Därefter följde en introduktion av Margareta Wahlström, Svenska Röda Korsets ordförande, och av Jenny Wallensten, direktör för Svenska institutet i Athen. Frederick Whitling gav sedan en översiktlig historisk bakgrund varefter de fyra medverkande talarna tog vid. Evenemanget filmades och direktsändes, och denna dokumentation finns nu tillgänglig här med mindre redigeringar av Adam Lindqvist. Den del av Marie Mauzys intervju från 2005 med Röda Korsdelegaten Hans Ehrenstråle (1914–2006) som visades i samband med hennes föredrag har här på grund av avsaknad av ljudfil tyvärr behövt utgå.

Medverkande med titlar och tidsangivelser:


Lena Birgitta Hansson, Svenska Röda Korsets kulturförening, välkomsthälsning (00:00:00)

Margareta Wahlström, ordförande, Svenska Röda Korset, introduktion (00:00:45)

Jenny Wallensten, direktör, Svenska institutet i Athen, introduktion (00:02:54)

Frederick Whitling (moderator): Översiktlig historisk bakgrund (00:04:33)

Rea Ann-Margaret Mellberg, ”Clara Smitt och Röda Korset. Om en volontär i grekisk-turkiska kriget 1897” (00:18:40)

Marie Mauzy, ”Svenska Röda Korsets hjälpinsats till det svältande grekiska folket under andra världskriget” (00:42:42)

Axel Sotiris Walldén, ”Aspekter av svenska Röda Korsets verksamhet i Grekland under andra världskriget: Delegaten Gottfrid Walldén – hjälpaktionen och den politiska situationen under den tyska ockupationen” (01:09:26)

Mats Lieberg, ”Jean Lieberg. Röda Korsdelegat i Thessaloniki 1944” (01:38:33)

Lena Birgitta Hansson och Frederick Whitling, avslutning (02:15:35)