Marcus Aurelius, kejsare och deltidsfilosof

Datum: 10 oktober, 2017

Tid: 18.30

Plats: Sal A339, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds Universitet.

Sydsvenska avdelningen

Föredrag om Markus Aurelius – kejsare och deltidsfilosof
Av: Jerker Blomqvist, professor emeritus i grekiska språket och litteraturen vid Lunds Universitet.

Eftersits med tilltugg
Anmälan om deltagande senast 9 oktober till:
Mail: maria_katsarou@hotmail.com
SMS: 070-743 40 87

Pris
Medlemmar – 50 kr
Ickemedlemmar – 70kr
Studenter under 25 år – Gratis