Aktuellt nummer av Hellenika

Nr 186. December 4/2023Hellenika nr 4 2024 (186)

Omslag: P. Sternäng. Bilden av Athen (detalj). Gåva från vänföreningen till Svenska institutet i Athen vid dess 75-årsjubileum.

 • Ledare – D. Mattsson
 • Krönika – Jenny Wallensten
 • Antika sigill, svenska kanelbullar och grekiska ministrar – om ett Institut i tiden — J. Borgstam
 • Svenska institutet i Athen 75 år — R. Jacoby
 • Forntiden i framtiden – Gustaf VI Adolfs athenska arv — J. Wallensten
 • Utländsk arkeologisk skola – Institutet efter juntans fall — P. Hellström
 • Blott Sverige svenska institut har — J. H. Swahn
 • ”Många svenska forskares dröm” – Atheninstitutets tillkomst och första tid — F. Whitling
 • Robin Hägg – ett liv i Institutets tjänst — G. Nordqvist
 • De arkeologiska undersökningarna på Mideas akropol — A.-L. Schallin
 • Stipendier och priser — D. Mattsson
 • Humlan flyger – 20 år som arkitekt för Svenska Huset i Kavalla — O. Ribbing
 • Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner – en tillbakablick — S. Unge Sörling
 • 75 år och 127 böcker — J. Habetzeder
 • Vänföreningens jubileumskonsert — D. Mattsson
 • Svenska institutet i Athen – en samlingsplats för unga filmare — J. Camitz
 • Glimtar från trettio år av kulturverksamhet — Bodil Nordström-Karydakis
 • Bilden av Athen — P. Sternäng
 • Information