Aktuellt nummer av Hellenika

Hellenika 187

Hellenika nr 1 2024 (187)

Omslag: Marmorbyst föreställande Menander. Romersk kopia av ett grekiskt original från 300-talet f.Kr., utfört av Praxiteles söner Kefisodotos den yngre och Timarkhos. Herimitaget, S:t Petersburg. Foto: Wikimedia Commons.

 • Ledare – D. Mattsson
 • Krönika – Jenny Wallensten
 • Svenska institutet i Athens nya biträdande direktör
 • Bara vanligt vatten — A. Frejman och H. von Ehrenheim
 • Vilhelm Ekelund och omvändelsens glädje — L. Rydbeck
 • En prinsessas sista viloplats? — D. Henningsson
 • Athena Kargstens verk på The American College of Greece — A. Linnér
 • Vänföreningens årsmöte 2023 — L. Nordgren
 • In Memoriam. Hugo Montgomery 1932–2023
 • Inbjudan till resa till det minoiska Kreta
 • Bokpresentation: A. Dahlén, Zarathustra
 • Recension: J.H. Swahn, Vattenläkaren
 • Information