Aktuellt nummer av Hellenika

Hellenika nr 3 2021 (177)

(Omslag: Målning av Charles Meynier (1863/68-1832) med titel Clio, historiekonstens musa, 1800. Cleveland Museum of Art. Källa: Wikimedia Commons, via Cleveland Museum of Art.)

  • Krönika – Jenny Wallensten
  • Døden ved spillebordet – Fra Albertus Pictor till Eksekias – H. Whittaker 
  • Med Åkerströms i Nauplion – P. Ålin
  • Bland kajer och hettiter – de mykenska grekerna i Mindre Asien – D. Henningsson 
  • Grekland eller Sverige? Om att vara författare under en pandemi – J. H. Swahn
  • Några nedslag kring Libanios – L. Rydbeck
  • Bokpresentation – Leukippe & Kleitophon – E. Söderblom Saarela
  • Kallelse till årsmöte
  • Årsredovisning
  • Information och programverksamhet

Lämna ett svar