Om Hellenika

Hellenika är Athenvännernas medlemstidning tillika kulturtidskrift. Hellenika ges ut fyra gånger per år (mars, juni, september, december)

Hellenika 4 nr

Vill du köpa ett lösnummer (25 kr + porto) kan du göra det genom att maila info@d-reklam.se

Redaktionen
Daniel Henningsson (Redaktör, hellenika.redaktor@gmail.com)

Jenny Wallensten
Fredrik Sixtensson
Adam Lindqvist
Karl Appelgren
Helene Whittaker

Lämna ett svar