Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå är ett årligt stipendium för studenter vid svenska lärosäten och erbjuder möjligheten att besöka Grekland i syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet riktar sig särskilt till studenter i valfritt ämne på grundnivå och avancerad nivå med relevant koppling till det antika eller moderna Grekland, och är i första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en vecka, gärna längre.

Medlemsavgift till föreningen ska ha erlagts vid ansökningstillfället.

Bestämmelser för studentstipendium


Sista ansökningsdag var 6 februari 2024. Mer information via denna länk.