Elevstipendier, Athenvännerna och Svenska Klassikerförbundet

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners och
Svenska Klassikerförbundets elevstipendier 2023


har tilldelats

Dina Al-Asadi, elev vid Vasaskolan i GÄVLE

Johanna Näslund, elev vid Katedralskolan i LINKÖPING

Stipendiet innefattar resa t.o.r. Sverige – Grekland och en veckas vistelse i Athen i samarbete med Svenska Atheninstitutet, som för stipendiaternas räkning anordnar studiebesök och
utflykter till arkeologiskt kända landmärken i Grekland.

Kontaktpersoner:
Ingvar Nilsson, latinlärare vid Vasaskolan i Gävle (ingvar.nilsson@gavle.se)
Lisa Heine, latinlärare vid Katedralskolan i Linköping (lisa.heine@utb.linkoping.se)