Svenska institutet i Athen

Institutet

Svenska institutet i Athen invigdes den 10 maj 1948.

Svenska institutets uppgift är att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Enligt den grekiska fornminneslagen är institutet en arkeologisk skola, en icke vinstdrivande institution, som får bedriva arkeologisk forskning i Grekland.

I Sverige definieras institutet som en enskild stiftelse underordnad Utbildningsdepartementet. Regeringen utser ordförande i styrelsen och institutets räkenskaper granskas av en av regeringen utsedd revisor.

Institutets huvudkontor finns i Stockholm och större delen av budgeten täcks av statsmedel. Institutet erhåller alltså också ett betydande stöd från olika privata stiftelser.

Institutet är en självständig institution som har ett nära samarbetet med de fyra universitetsinstitutioner där antikens kultur och samhällsliv ingår (Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala). Dessa institutioner är också representerade i styrelsen.

Direktör för Svenska institutet sedan 2017 i Athen är Jenny Wallensten

Besök institutets hemsida.

Lämna ett svar