Årsberättelse & Årsredovisning

Styrelsen för Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner får härmed avge berättelse för år 2020, föreningens 44:a verksamhetsår.

Årsmöte hölls i september 2020 digitalt via Zoom

Årsredovisning 2019

Lämna ett svar