Athenvännernas forskningsstipendium

Athenvännernas forskningsstipendium är ett årligt stipendium för yngre svenska forskare, som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur. Stipendiet riktar sig särskilt till masterstudenter och doktorander.

Bestämmelser för forskningsstipendium

UTLYSNING 2023

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett 
stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk
kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.
Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens medlemstidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till, (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV. Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 1 maj 2023.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till
Lars.Nordgren@su.se.

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

UTLYSNING