Om Svenska Institutet i Athen

Svenska institutet i Athen invigdes den 10 maj 1948. Svenska institutets uppgift är att
befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och
därmed berika vår egen kultur samt att stimulera och understödja kulturutbytet mellan
Sverige och Grekland.

Institutet

Enligt den grekiska fornminneslagen är institutet en
arkeologisk skola, en icke vinstdrivande institution, som får bedriva arkeologisk forskning i Grekland.

I Sverige definieras institutet som en enskild stiftelse underordnad Utbildningsdepartementet. Regeringen utser ordförande i styrelsen och institutets
räkenskaper granskas av en av regeringen utsedd revisor.

Institutets huvudkontor finns i Stockholm och större delen av budgeten täcks av statsmedel. Institutet
erhåller alltså också ett betydande stöd från olika
privata stiftelser.

Institutet är en självständig institution som har ett nära samarbetet med de fyra
universitetsinstitutioner där antikens kultur och samhällsliv ingår (Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala). Dessa institutioner är också representerade i styrelsen.

Direktör för Svenska institutet sedan 2017 i Athen är Jenny Wallensten.

Besök institutets hemsida.

Lämna ett svar