Styrelsen

Dag Mattsson, ordförande
Dag Mattsson är justitieråd i Högsta domstolen. Vid sidan av juridik studerade han filosofi och historia vid Lunds universitet.

Martina Björk, ordförande Sydsvenska avdelningen, sekreterare

Martina har läst klassisk grekiska vid Lunds universitet, men det är egentligen latin som är huvudämnet. År 2016 disputerade hon på en avhandling om Ovidius vid Lunds universitet. Akademiska intresseområden är västerländsk kultur- och idéhistoria, klassisk poesi, retorik och mytologi. Martina har tidigare arbetat som gymnasielärare men är nu verksam som kyrkomusiker. Musik och sång är stora intressen, liksom litteratur och handarbete.

Helene Whittaker, ordförande Västsvenska avdelningen

Lars Nordgren, vice ordförande

Fil. dr i grekiska. Arbetar som utbildningsledare på ledningskansliet vid KTH. Lars har tidigare undervisat och forskat på universiteten i Stockholm och Oslo, men när också ett stort intresse för popularisering av den antika grekiskan. Han har studerat fenomenet utropsord i tragedi och komedi, och han intresserar sig både för nyhumanistiska grekiska texter och den antika komedin.

Ingrid Markovits, skattmästare
Översättare från grekiska, engelska och tyska. Fil.kand i bl.a. klassisk och modern grekiska vid Stockholms universitet. Har efter många år språkredaktör, avdelningschef och projektledare på Sveriges Television övergått till att vara frilansande medieöversättare – ofta och gärna från grekiska.

Josefine Camitz
Dokumentärfilmare och utbildad inom manus och skrivande. Kandidat i socialt arbete. Mitt examensarbete handlade om hur skriftspråk kan bidra till social rörlighet. Bott och verkat i Athen 2007-2017 och har bland annat studerat nygrekiska samt arbetat inom film. Bor i Stockholm. 

Ann-Margaret Mellberg
Fil dr, författare, översättare och tidigare kulturråd vid Grekiska Ambassaden.

Birgitta Leppänen Sjöberg
Fil dr, lärare och forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Forskar om grekisk förhistoria och är även mycket intresserad av genusaspekter idet antika samhället.
birgitta.l.sjoberg@telia.com

Frederick Whitling

Daniel Henningsson
Hellenikas redaktör sedan flera år. Fristående forskare med bakgrund inom egyptologi och specialiserar sig på den sena bronsåldern (ca. 1550-1069) i östra Medelhavet och relationer mellan stormakterna i området. Daniel har sedan länge intresserat sig för Medelhavsinstitutens verksamheter och har dessutom suttit i styrelsen för Istanbulvännerna.

Athanasios Psaroulis

Marcus Svensson
Antikvetare och fältarkeolog, utbildad vid Lunds universitet, sedan 2019 bosatt i Athen. Han har varit involverad i svenska fältprojekt på Cypern och vid Poseidonhelgedomen på Kalaureia, Poros, men arbetar nu främst för det Finska Institutet i Athen vid deras projekt i Arkadien, Thesprotia och på Kreta. Marcus har tidigare även varit biståndsarbetare, politiker samt musiker.

Lämna ett svar