Bli medlem

Priser:
Ordinarie medlem: 250 kr/år
Studerande: 100 kr/år
Par/sammanboende: 350 kr/år
Stödjande medlem: minst 500 kr/år

Maila namn, adress och e-postadress till:

medlemsservice@athenvannerna.se

(Om du ger bort ett medlemskap ska du fylla i mottagarens uppgifter samt ditt namn och e-postadress.)

Sätt in summan som motsvarar ditt medlemskap med en kommentar, på föreningens plusgiro 60 23 60-0 eller bankgiro 550-2372.

Lämna ett svar