Athenvännernas pris

Mynt_vector1[1]Athenvännernas pris

Priset (en medalj) utdelas till en person som gjort en berömlig insats genom att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland.

Stadgar Athenvännernas pris

Priset har tidigare emottagits av:
Sture Linnér (1982), Göran Schildt (1983), Erik J Holmberg och Åke Åkerström (1984), Gösta Säflund och Antonis Mystakidis (1985), Theodor Kallifatides (1986), Willy Kyrklund (1987), Finn Ståhl (1988), Hans Furuhagen (1989), Alf Henrikson (1990), Johannes Edfelt (1991), Gottfried Grunewald, Stig Y Rudberg och Christos Tsiparis (1992), Ann-Margaret Mellberg (1993), Paul Åström (1994), Johannes Salminen (1995), Sun Axelsson (1996), Inga och Jannis Ambsatsis (1997),  Athena Kargsten (1998), Andrèasson (1999), Ingvar Björkeson (2000),  Jesper Svenbro 2001), Musikgruppen Meraklides (2003),  Robin Hägg (2006), Jan Stolpe (2007), Ylva Wigh (2008), Thanasis Psaroulis (2009), Bertil Kumlien (2011), Bodil Nordström Karydaki (2012), Thomas Thomell (2013), Sven Tage Teodorsson (2014), Vivian Wahlberg (2015), Marie Mauzy (2016), Krister Kumlin (2017), Axel Sotiris Walldén (2018), Peder Curman (2019) och Grekisk Konstmusik i Sverige (2023).

Inget pris delades ut 2002, 2004, 2005, 2010, 2020, 2021 och 2022.

Lämna ett svar