Om föreningen

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bildades 1976 för att stödja Svenska Institutet i Athen och för att främja kontakterna mellan Grekland och Sverige. HM Konungen är Föreningens Höge Beskyddare.

Mynt_vector1[1]

Vänföreningen stöder Svenska Atheninstitutets verksamhet med penningbidrag och genom stipendier till forskare och forskarstuderande. Föreningen delar också ut stipendier till skolungdomar för studier i det antika Grekland.

Athenvännernas stora pris i form av en präglad medalj ges till kulturpersonligheter som har betytt särskilt mycket för utbytet mellan Grekland och Sverige, och som har spridit kunskaper om både det moderna och det antika Grekland. Stipendier och priser hämtas ur ett antal fonder som Vänföreningen förvaltar, och även från inkomsterna från temadagar och seminarier.

Vänföreningen har lokalavdelningar i Göteborg (Västsvenska Avdelningen) och Malmö (Sydsvenska Avdelningen), och både där och i Stockholm/Uppsala ordnas regelbundet temadagar med kvalificerade föreläsare.

Athenvännerna stadgar PDF

Lämna ett svar