Västsvenska Avdelningen

Helene Whittaker, ordförande

Niki Eriksson, kassör, är född på Cypern där hon arbetade som auktoriserad guide. I Sverige fortsatte hon sina studier vid Göteborgs universitet med inriktning på språk, konstvetenskap, religion och ämnet antikens kultur och samhällsliv där hon disputerade. Niki har deltagit i svenska utgrävningar i Hala Sultan Tekke på Cypern och Midea i Grekland. För närvarande är hon knuten till Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet där hon arbetar i Antikmuseet.

Sandra Karlsson, sekreterare

Jeannette Forsén

Elisabet Åström, fil. mag. med antikens kultur och samhällsliv som huvudämne. Har under många år deltagit i arkeologiska utgrävningar i Grekland och på Cypern och varit verksam i Paul Åströms förlag.

Jan Bröchner

Lämna ett svar