Gästhemmet i Kavalla

Gästhemmet i den nordgrekiska staden Kavalla ägs och drivs av Svenska institutet i Athen och står till förfogande för personer som ägnar sig åt forskning och konstnärlig eller
litterär verksamhet. Huset lämpar sig också för genomförande av kurser och seminarier i mindre skala. Intendent för gästhemmet är Elisabeth Gullberg Kaidi.

kavalla_salon2

Själva huset, som numera är ett kulturminnesmärke, byggdes år 1936 av Svenska
Tobaksmonopolet som bostad åt dess disponent och personal i Kavalla i en stil som inspirerats av Bauhaus-skolan. Det omges av en stor trädgård med örtagård, vinodling och olivlund och har utsikt över staden och Egeiska havet. I trädgården finns också en arbetsplats för skulptörer.

Gästhemmet är öppet från mars till och med november och tar varje år emot över 150 gäster som önskar finna en lugn men samtidigt inspirerande arbetsmiljö. Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknarförbundet och Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut stipendier för
vistelse i huset. Gästhemmet har även blivit allt populärare som en tillflyktsort för forskare i
olika ämnen som söker arbetsro för skrivande.

Stipendier för vistelse i Kavalla kan sökas av medlemmar hos:

Sveriges Författarförbund, sff@forfattarforbundet.se
Svenska Fotografers Förbund, sff@sfoto.se
Föreningen Svenska Tecknare, info@svenskatecknare.se

Adress:
Souidikó spíti, Emilianou 13, GR-654 03 KAVALLA, Grekland

Kavallahuset har en stödförening, Kavallahusets Vänner.

Lämna ett svar