Athenvännernas Mundebostipendier

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län)

En generös testamentarisk donation av makarna Ingemar och Lillemor Mundebo ”för stöd till forskning och kulturell verksamhet inom Atheninstitutets verksamhetsområde” har möjliggjort att Athenvännerna har inrättat ett särskilt ”Mundebo-stipendium”. Stipendiet kan sökas av
forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med tydlig anknytning till
Sverige eller svenska institutioner. Stipendierna utlyses i grupp och syftar till att främja en bred
tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö vid Svenska institutet i Athen.

Bestämmelser för Mundebostipendierna

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendiater 2023 har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Julia DrakopoulosSusanna Carlsten och Óskar Bikkie Samson Gudmundsson dess så kallade Mundebostipendier för år 2023. Stipendierna kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare knutna till Sverige eller svenska institutioner, och består av 25 000 kronor vardera. Stipendierna ska användas till tvärvetenskapliga projekt med greklandsrelaterade temata inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Julia Drakopoulos är leg. psykolog och studerar nygrekiska. Hon arbetar på en bok som introducerar den grekiske författaren, poeten och psykoanalytikern Andreas Embirikos och dennes författarskap. Susanna Carlsten är föremålsantikvarie och skriver om den gotländska konstnärsvillan ”Muramaris”, med teoretiska utgångspunkter som rör sig kring värdeteori, restaureringsideologi, historiebruk och materialitet. Óskar Bikkie Samson Gudmundson studerar dramatiskt skrivande och utforskar i sitt examensprojekt begreppen exil, migration och nationell identitet i vår tid, med Euripides Medea som historisk huvudreferens.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendier instiftades till minne av föreningens tidigare ordförande Ingemar Mundebo och delas nu ut för andra gången. Stipendierna möjliggör för de tre stipendiaterna att gemensamt skapa en bred tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö genom att vistas samtidigt vid Svenska institutet i Athen under minst en månad hösten 2023.