Medelhavinstitutens dag

Datum: 23 februari, 2019

Föreningen Svenska Athenbulinstitutets vänner välkomnar sina medlemmar till ännu en Medelhavsinstitutens dag.

Under en halvdag den 23 februari 2019 presenterar forskare från de svenska instituten i Athen, Istanbul och i Rom aktuella och spännande projekt om glömda och gömda platser kring Medelhavet.

Vi får bland annat höra om Pompeji, San Giovenale, Hermione, Vlochos, Labraunda och Palmyra.

Mer information om program, tid plats och anmälan kommer så snart som möjlig att publiceras. Vi rekommenderar intresserade att hålla sig uppdaterade via vänföreningens hemsida

Evenemanget är ett samarrangemang mellan vänföreningarna till instituten i Athen, Rom och Istanbul