Hellenika

Hellenika är Athenvännernas medlemstidning tillika kulturtidskrift. Hellenika ges ut fyra gånger per år (1 mars, 1 juni, 1 september, 1 december)

Hellenika 4 nr

Vill du köpa ett lösnummer (25 kr + porto) kan du göra det genom att maila info@d-reklam.se

Redaktionen
Daniel Henningsson (Redaktör)

Jenny Wallensten
Charlotte Wrangberg
Hans Holm
Adam Lindqvist

Karin Nyman (Formgivare)

Kommentera