Hellenika

Hellenika är Athenvännernas medlemstidning tillika kulturtidskrift. Hellenika ges ut fyra gånger per år (1 mars, 1 juni, 1 september, 1 december)

Hellenika 4 nr

Vill du köpa ett lösnummer (25 kr + porto) kan du göra det genom att maila info@d-reklam.se

Redaktionen
Sten  Windén (redaktör)

Allan Linnér
Jenny Wallensten
Carl Mauzy
Hans Holm
Adam Lindqvist

Inger Kåberg (layout)

Vill du skriva för Hellenika? Kontakta redaktören, Sten Windén på info@stenwinden.se

Kommentera