Aktuellt nummer av Hellenika

Hellenika nr 4 2018 (166)

(Omslag: Arkitektoniskt fragment med reliefer, Eleusis. Foto: Wikimedia Commons / Carole Raddato)

  • Nytt från Institutet i Athen – Jenny Wallensten
  • Minnesord över Ingemar Mundebo – Inge Jonsson, Hans Henrik Brummer, Krister Kumlin & Allan Linnér
  • Rapport från Årsmötet – Daniel Henningsson
  • Vad är Parthenon? – Jenny Wallensten
  • Gudarna har varit vänligt inställda mot oss – Allan Linnér
  • Unikt grekiskt vrak påträffat i Svarta havet – Daniel Henningsson
  • Till Eleusis – Thomas Stoor
  • Bokrecension: The Luwians of Western Anatolia – Daniel Henningsson
  • Information och programverksamhet

 

 

 

 

Kommentera