Aktuellt nummer av Hellenika

Nr 185



Hellenika nr 3 2023 (185)

(Omslag: ”Den så kallade Gotiska kolonnen i Konstantinopel, Wikimedia Commons)

 • Ledare – D. Mattsson
 • Krönika – Jenny Wallensten
 • Konstantinopel år 968 – A. Andrée
 • Svenska Klassikerförbundet – F. Vidén & K. Weinius
 • Den bysantinska keramiken – L. Karlsson
 • I Minnets Stora Sal – L. Rydbeck
 • Stipendierapport – J. Näslund
 • Årsredovisning
 • Inbjudan till Årsmöte 2023
 • Recension av S.A. Ivanov, ”In search of Constantinople” – D. Henningsson
 • Information

Lämna ett svar