Aktuellt nummer av Hellenika

Hellenika nr 1 2019 (167)

(Omslag: Filip V på en romersk denar. Foto: Gustavianum, Myntkabinettet)

  • Krönika – Jenny Wallensten
  • Det hellenistiska Labraunda – Ragnar Hedlund
  • Svunna städer – Daniel Henningsson
  • Nordiska resenärer i Grekland: en utställning på nordiska museet – Hans Lejdegård
  • Det mindre kända Grekland – Anders Öster
  • Några tankar kring Thukydides – Allan Linnér
  • Bokrecension: Slaget om Troja – Gunnar Ljungdal
  • Information och programverksamhet

Lämna ett svar