Om Hellenika

Hellenika är Athenvännernas medlemstidning tillika kulturtidskrift. Hellenika ges ut fyra gånger per år (mars, juni, september, december)

Hellenika 4 nr

Vill du köpa ett lösnummer (25 kr + porto) kan du göra det genom att maila info@d-reklam.se

Redaktionen
Daniel Henningsson (Redaktör, daniel_henningsson2000@yahoo.se)

Jenny Wallensten
Charlotte Wrangberg
Hans Holm
Adam Lindqvist

Lämna ett svar