Årsberättelse & Årsredovisning

Styrelsen för Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner får härmed avge berättelse för år 2017, föreningens 41:a verksamhetsår.

Årsmöte hölls i september 2017 på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Årsberättelse 2017

Lämna ett svar