Årsberättelse & Årsredovisning

Styrelsen för Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner får härmed avge berättelse för år 2018, föreningens 42:a verksamhetsår.

Årsmöte hölls i september 2019 på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Årsredovisning 2018

Lämna ett svar