Årsberättelse & Årsredovisning

Styrelsen för Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner får härmed avge berättelse för år 2015, föreningens 39:e verksamhetsår.

Årsmöte hölls i september 2015 på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Årsredovisning 2015

Årsberättelse 2015

 

 

 

 

 

 

Kommentera