Sydsvenska Avdelningen

Sydsvenska Avdelningen har sitt säte i Lund.

Ordförande är Elefthérios Sotiriou.
Eleftherios är född i Athen och kom till Lund 1961. Han har en fil kand i naturvetenskapliga ämnen. Sedan 1986 är han Greklands generalkonsul vid Generalkonsulatet i Malmö.

Linda Renhed har fil.kand. i antikens kultur och samhällsliv och läser för tillfället nygrekiska på Lunds universitet. Intresset för Grekland och speciellt antiken väcktes redan i unga år då hon fick höra om de grekiska myterna. Drömmen är att jobba som arkeolog i Grekland.

Martina Björk är doktorand i latin i Lund. Hennes avhandling, med titeln ”Ovid’s Heroides and the ethopoeia”, handlar om Ovidius diktsamling Heroides och dess eventuella förhållande till den retoriska textmodellen ethopoeia. Hennes intresseområden är främst Ovidius och Ovidius-reception, klassisk poesi, mytologi, retorik samt västerlandets kultur- och idéhistoria.

 

 

 

Kommentera