Västsvenska Avdelningen

Sven-Tage Teodorsson disputerade 1974 i grekiska och är docent (emeritus) i grekiska vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden är grekiska språkets historia, särskilt fonologi, filosofihistoria och filologi, särskilt försokratikerna, Platon och Plutarchos. Han har översatt tio av Plutarchos Levnadsteckningar och arbetar för närvarande med översättning av dennes skriftsamling Moralia.

Niki Eriksson är född på Cypern där hon arbetade som auktoriserad guide. I Sverige fortsatte hon sina studier vid Göteborgs universitet med inriktning på språk, konstvetenskap, religion och ämnet antikens kultur och samhällsliv där hon disputerade. Niki har deltagit i svenska utgrävningar i Hala Sultan Tekke på Cypern och Midea i Grekland. För närvarande är hon knuten till Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet där hon arbetar i Antikmuseet.

Gunilla Genell har de senaste 25 åren arbetat på en gymnasieskola med enbart praktiska program i Göteborg och försökt ingjuta vikten av (klassisk) bildning, nyfikenhet och lust till kunnande hos eleverna.

Helene Whittaker

Jeannette Forsén

Elisabet Åström, fil. mag. med antikens kultur och samhällsliv som huvudämne. Har under många år deltagit i arkeologiska utgrävningar i Grekland och på Cypern och varit verksam i Paul Åströms förlag.

Lämna ett svar