Priser och stipendier

Bestämmelser för stipendiefonder och stipendier från föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner antagna vid styrelsemöte 2014-02-04.

Stipendier

Föreningens stipendiekommitté:

Birgitta Läppänen Sjöberg
birgitta.sjoberg@antiken.uu.se

Arja Karivieri
arja.karivieri@antiken.su.se

 

Kommentera