Elevstipendier, Athenvännerna och Svenska Klassikerförbundet

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners och Svenska Klassikerförbundets elevstipendier 2019 har tilldelats

Tiffany Svensson, elev vid gymnasiet Västerhöjd Skövde,

och

Stephanie Strand, elev vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm

Hedvig Montelius, elev vid Vasaskolan i Gävle,

och

Viktor Brylla, elev vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Stipendiet innefattar resa t.o.r. Sverige – Grekland och en veckas vistelse i Athen i samarbete med Svenska Atheninstitutet som för stipendiaternas räkning ordnar studiebesök och utflykter till arkeologiskt kända landmärken i Grekland.

Pressmeddelande