Utlysta Stipendier

STIPENDIUM FÖR FORSKNINGSSTUDIER I GREKLAND

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett
stipendium om 15 000 SEK till masterstudenter och doktorander som
i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur
inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.
Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens tidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till, (max 2-3 sidor), intyg från handledare samt CV. Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 20 april 2020.Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i word-eller pdf-format till Birgitta L. Sjöberg: birgitta.l.sjoberg@telia.com

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

UTLYSNING