Utlysta Stipendier

STIPENDIUM FÖR FORSKNINGSSTUDIER I GREKLAND

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 15 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden ska tillbringas i Grekland. Efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens tidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till (max. 3 sidor), intyg från handledare samt CV. Ansökan ska vara stipendieutskottet tillhanda senast den 19 april 2021. 

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word-eller PDF-format till: Frederick.Whitling@eui.eu.

Ansökan som inkommer efter föreskriven tid upptas ej till bedömning.

UTLYSNING