Årsmöte

Datum: 29 september, 2023
Tid: 17:00
Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm
Allmänt

Varmt välkomna till årsmöte i Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner!

Årsmötet inleds med de sedvanliga handlingarna

DAGORDNING
Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
Val av sekreterare och två justeringsmän
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna räkenskapsåret
Anmälan av revisionsberättelsen
Fråga om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
Fastställande av årsavgift för nästföljande år
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Val av föreningens ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Eventuella ärenden som hänskjutits av styrelsen eller som medlem senast en vecka före årsmötet hos styrelsen skriftligen begärt att få behandlat på årsmötet (inget ärende hänskjutet eller anmält)
Årsmötets avslutande

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar föreläser Yannick de Raaf, doktorand i antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet, och mottagare av föreningens forskningsstipendium för 2022, över ämnet
Labour and Monumentality in Early Mycenaean Greece

Sedan håller fil. dr. Frederick Whitling en presentation av sin senaste bok Kulturkungen Gustav VI Adolf från A till Ö (Stockholm 2023)

Anmälan om deltagande i årsmötet behövs inte.
Däremot krävs anmälan om deltagande i måltiden senast den 18 september.
Detta görs genom att 265 kronor betalas in till föreningens plusgiro 60 23 60-0.
Var noggrann med att ange namn.