Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänförening firar 30 år

Datum: 29 maj, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Historiska Museet, Stockholm
Övrigt

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner fyller 30 år och inbjuderi samarbete med
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul samt med
generöst bidrag av Kungliga Vitterhetsakademien till en temadag om

IMPERIER – 
från hettiterna till osmanerna

D. Henningsson, Luwia Minor – några nedslag i hettitisk
utrikespolitik i västra Mindre Asien

A. Dahlén, Perserna i Mindre Asien – en allmän översikt från Kyros den store till Sasanidernas fall

A. Klynne, Antigonos den enögde, herren över Asien –
visionen om ett enat rike efter Alexanders död

R. Hedlund, ”Mänsklighetens lyckligaste tid” –
det romerska riket under adoptivkejsarna

T. Haugland Sørensen, Det glemte imperiet? Byzants i
vestens historieskrivning

D. Johannesson, Poeternas och filosofernas Konya – en seldjukisk historia

O. Heilo, Osmanska riket och den moderna imperiepolitiken

Antalet platser är begränsat! Anmälan görs till SFII:s
kansli (sfii@medelhavsinstituten.se eller 08-662 75 70)
senast den 20 maj.

Vid bekräftelse från kansliet sätts en anmälningsavgift om 100 kr in på bankgiro 5028-5733.

Ange namn!