Hellas i Haga

Datum: 24 februari, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm
Övrigt

Den 24 februari anordnar medelhavsmuseets vänner, i samarbete med Svenska rominstitutets vänner en föreläsning om Gustav III:s hagaparken.

Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap och Vitterhetesakademins preses, berättar om den stora idén bakom Gustav III:s Hagaparken: att låta det klassiska Grekland återuppstå i Norden. Mordet på kungen 1792 satte stopp för de storslagna planerna, men vid sidan av det som faktiskt hann uppföras finns ännu, vid sidan av de skriftliga källorna, en mängd bildmaterial bevarat. Föreläsningen för en djupdykning i detta och i tanken på ett nordiskt Hellas.

Pris: 70kr
Anmälan och betalning via Medelhavsmuseets hemsida