Medea och civilisationen

Datum: 26 januari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Zoom (497 948 1769)
Allmänt

Först ut i Athenvännernas digitala föredragsserie är
Martina Björk som talar om Medea och Civilisationen. 

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

Anslut antingen genom att ange:
MötesID: 497 948 1769
Lösen: Athen

Alternativt klicka här för att ansluta direkt!