Mindre Asien under persisk tid

Datum: 3 mars, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm
Övrigt

Det antika perserriket (c:a 550 – 330 f.v.t.) beskrivs ofta i antika grekiska texter som en totalitär regim styrd av en maktfullkomlig storkonung. Det persiska statsskicket utmålas därmed som en direkt kon – trast till de frihetsälskande grekernas demokrati. Men var det verkligen så enkelt? Temadagen Mindre Asien under persisk tid utforskar livet i en av de rikaste provinserna i det gamla Perserriket och försöker genom att studera de arkeologiska spåren från denna tid nyansera synen på persernas värld.

Föredragshållare

Doktorand Maşa Dizdar, Stockholms universitet
Docent Susanne Berndt, Stockholms universitet
Fil.dr. Jesper Blid, Stockholms universitet
Doktorand Jan Köster, Tyska arkeologiska institutet i Istanbul

Pris: 80 kr.
Anmälan och betalning via
Medelhavsmuseets hemsida.