När Medelhavet mörknar: K.G. Karyotakis, en poet en tid

Datum: 17 oktober, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm
Stockholm

EVENEMANGET DEN 17 OKTOBER ÄR TYVÄRR INSTÄLLT OCH KOMMER ISTÄLLET HÅLLAS VID ETT SENARE TILLFÄLLE.

Svenska Atheninstitutets Vänner inbjuder till kväll med föredrag och dikter.

K.G. Karyotakis (1896-1928) är den grekiska metasymbolistiska poesins främsta röst. Strax efter hans självmord lyftes han fram som ”representant för en hel epok”. Med sin diktning gav Karyotakis uttryck åt mellankrigstidens personliga och kollektiva förtvivlan och markerade lyrismens slut. Han blev betydelsefull för den grekiska poesins utveckling fram till i dag. 

Litteraturhistorikern Memi Melissaratou-Mattsson belyser i ett föredrag Karyotakis diktning och liv mot bakgrund av en tid av politisk och social osäkerhet efter första världskriget och Mindre Asien-katastrofen. 

Skådespelaren Kristina Adolphson läser Karyotakis dikter i svensk översättning av Ingelise Grunewald och Memi Melissaratou-Mattsson. 

Ingelise Grunewald avslutar kvällen med några ord om översättningsarbetet och sitt eget förhållande till Karyotakis. 

Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 18 på Medelhavsmuseet i Stockholm Arrangemang i samarbete med Medelhavsmuseet. Anmälan om deltagande görs genom Medelhavsmuseets hemsida.