Svensk fältarkeologi – Kalaureia

Datum: 3 november, 2021

Tid: 19.00-20.00

Plats: Zoom

Allmänt

I detta föredrag presenterar Ingrid Berg om ämnet Svensk fältarkeologi – Kalaureia.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

Klicka här för att ansluta direkt!