Thessaloniki och Mont Athos under krigsåret 1944

Datum: 24 september, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A339, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds Universitet.
Sydsvenska avdelningen

Thessaloniki och Mont Athos under krigsåret 1944

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till en kväll med:

Professor Mats Lieberg, tidigare verksam vid Lunds universitet och SLU i Alnarp, berättar i ord och bild om sin far Jean Liebergs insatser i den s.k. Greklandskommissionen under slutet av andra världskriget

Eftersits med tilltugg
Anmälan om deltagande till lindarenhed@hotmail.com eller
med sms till 073-767 85 67 senast den 21 september.

Pris:
Medlemmar: 50 kr. Icke-medlemmar: 70 kr.
Studenter under 25 år: gratis.