Arkiv

Inbjudan

The Victoria Karelias Collection of Traditional Greek Costume — introduktion och föreläsning på Nordiska museet

Datum: 18 juni, 2024
Tid: 16:30 - 18:00
Plats: Nordiska museet, Djurgårdsvägen 6-16, Stockholm

Nordiska museets styresman Sanne Houby-Nielsen bjuder in till ett eftermiddagsprogram med anledning av att Nordiska museet får besök av direktör Gina Karelia och intendent Marina Komboki från The Victoria Karelias Collection of Traditional Greek Costumes, Kalamata, Grekland. Evenemanget arrangeras tillsammans med Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner.

PROGRAM

 • Sanne Houby-Nielsen hälsar välkommen och berättar om museets nya utställning Nordbor
 • Gina Karelia introducerar Victoria G. Karelias samlingar
 • Marina Komboki föreläser om Archetypal symbols in Greek traditional costumes

Föredragen ges på engelska och antalet platser är begränsat.

OBS nytt datum: O.S.A. senast den 17 juni till e-postadressen ulla-karin.warberg@nordiskamuseet.se

VARMT VÄLKOMMEN!

Inbjudan

Antiken på svenska: praktik, metrik, kritik

Datum: 20 januari, 2024
Tid: 11:00 - 17:00
Plats: Medelhavsmuseets hörsal, Fredsgatan 2, Stockholm

Hur mår den antika litteraturen på svenska idag? Den frågan besvaras den 20 januari 2024 - en eftermiddag organiserad av Medelhavsmuseets, Svenska Atheninstitutets och Svenska Rominstitutets vänföreningar!

Tid: 20 januari 2024, 11.00-17.00
Plats: Medelhavsmuseets hörsal


Verk på latin och antik grekiska har översatts till svenska lika länge som det har funnits svenskspråkig litteratur. En rad antika klassiker har blivit till en del av den svenska litteraturen och vissa antiköversättningar har rentav klassikerförklarats i egen rätt. Men hur mår den antika litteraturen på svenska idag? Vad innebär det att på 2020-talet översätta från latin och antik grekiska? Vad innebär det att bedriva kritik av antiköversättningar? Vad innebär det över huvud taget att läsa dem?

Under en dag på Medelhavsmuseet i Stockholm ställer sig översättare, kritiker och forskare de här frågorna. Kortare föredrag varvas med panelsamtal mot bakgrund av tre övergripande teman: praktik, metrik och kritik. Praktik i bemärkelsen konkret översättningshantverk. Metrik som frågan om hur man som översättare och läsare förhåller till den antika litteraturens metriska former. Kritik inte bara i bemärkelsen recensioner på kultursidor, utan i den vidare meningen av kvalificerade omdömen om litterära texter.

Dagen kostar 200 SEK per person och det ingår fika och ett glas vin med tilltugg. Man anmäler sig på anmalan@athenvannerna.se och först till kvarn gäller. (Föreningen förfogar över ett begränsat antal platser.) Avgiften betalas in till föreningens bankgiro 550-2372 och märk inbetalningen med namn och ”eftermiddag”.

För dem som inte är medlemmar i någon av vänföreningarna finns möjlighet att boka biljett via Medelhavsmuseets webbsida.

Varmt välkomna!

Mod och Blod – svensk sjukvårdspersonal vid medelhavsfronten

Datum: 22 februari, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm.

PROGRAM
13.00-13.15 Jenny Wallensten - Introduktion
13.15-13.40 Ann-Margaret Mellberg - Clara Emilia Smitt: från Saltsjöbadens sanatorium till fältsjukhuset i Velestino under grekisk-turkiska kriget 1897
13.40-14.05 Marie Mauzy Svenska Röda Korssystrar i
Grekland
14.05-14.20 Frågor
14.20-15.00 Paus
15.00-15.25 Frederick Whitling - Organisation, ledning och svenskt kungligt engagemang av hjälpinsatser i de två världskrigen
15.25-15.45 Görkem Çimen - Elsa Segerdahl i Labraunda 1948–1951 – en läkare åt arkeologer och lokalbefolkning
15.45-16.00 Frågor

Plats: Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm.
Hitta hit: Buss 69 mot Kaknästornet eller
Blockhusudden, hållplats Museiparken. 
Tid: 22 februari 2020, 13-16.

Kostnad 100 kr. Anmälningar sker till 
anmalan@athenvannerna.se samt med inbetalning till Atheninstitutets vänner (bankgiro 550-2372). Märk
betalningen med namn! Sista anmälningsdag är 17/2!

Varmt välkomna!

”Fartyg” på Vasamuseet

Datum: 30 november, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Vasamuseet, Galärvarvsvägen14, Djurgården

Lördagen 30 november klockan 12.00, kommer den uppmärksammade barnboksförfattaren Antonis Papatheodoulou att presentera bokserien ”Fartyg” på Vasamuseet i Stockholm. Med sin egen bok om skeppet Vasa som utgångspunkt kommer han att berätta mycket om dess historia och då lägga särskild vikt vid den grekiska mytologi som är förknippad med skeppet. Lämplig ålder för medverkande 8-11 år.Efteråt blir det lekar med barnen som tillsammans med författaren ges tillfälle att berätta om egna äventyr till sjöss.

Programmet avslutas med att museets två guider tar med barnen på en visning av skeppet Vasa. 

Program 12.00-14.00
12.00 Författaren Antonis Papatheodoulou presenterar sina böcker för grekiska skolbarn. Samtalet sker på grekiska.   
12.45 Kaffe och te.
13.00 Samling i museisalen. Guidad visning av skeppet Vasa. Språk: svenska.
13.45 Bokförsäljning.
14.00 Programmet avslutas.

Observera att vi under den första delen av programmet har möjlighet att ta emot upp till sjuttio personer (barn, föräldrar och medföljande).  När vi sedan byter sal och lämnar över till museets svenska guider finns plats för upp till femtio barn. De föräldrar och medföljande som inte får plats kan då stanna kvar i stora salen och där invänta avslutningen av guideturen.   

Ett arrangemang av Svenska Atheninstitutets Vänner i samarbete med Vasamuseet och Grekinnornas Lyceum

OBS: begränsat antal platser. Anmälan senast 15 november till : reamellberg@yahoo.com  

Museets adress: Galärvarvsvägen14, Djurgården

Athenvännernas årsmöte

Datum: 25 september, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner bjuder in sina medlemmar till årsmöte den 25 september 2019

PROGRAM
Årsmötesförhandlingar

Greklands ambassadör Andreas Fryganas

”Institutets verksamhet under året” – ambassadör Ruth Jacoby, Atheninstitutets ordförande, informerar

Athenvännernas Stora pris 2019 tilldelas
poeten Peter Curman

2018 års forskningsstipendiat Ellen Söderblom Saarela talar om ”Litterära kopplingar mellan den fornfranska och den bysantinska 1100-tals romanen”

2019 års forskningsstipendium utdelas

Information om höstens program

Efter årsmötet serverar Bagdad Café chilibakad lax med fetaostkräm och vin samt därefter kaffe och baklava.

Den som vill delta i måltiden ombeds att senast den 14 september anmäla sig till styrelsens sekreterare Jessika Valmin Eckert på epost jessikaeckert@yahoo.se eller telefon 070-318 99 42 samt sätta in 255 kr på föreningens plusgiro 60 23 60-0 eller bankgiro 550-2372.

Hjärtligt välkomna! PS Påminnelse till den som vet med sig att medlemsavgiften för 2019 inte är betald. Vänligt reglera den före årsmötet. Se information om medlemsavgifterna i Hellenika eller på hemsidan

När Medelhavet mörknar: K.G. Karyotakis, en poet en tid

Datum: 17 oktober, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm

EVENEMANGET DEN 17 OKTOBER ÄR TYVÄRR INSTÄLLT OCH KOMMER ISTÄLLET HÅLLAS VID ETT SENARE TILLFÄLLE.

Svenska Atheninstitutets Vänner inbjuder till kväll med föredrag och dikter.

K.G. Karyotakis (1896-1928) är den grekiska metasymbolistiska poesins främsta röst. Strax efter hans självmord lyftes han fram som ”representant för en hel epok”. Med sin diktning gav Karyotakis uttryck åt mellankrigstidens personliga och kollektiva förtvivlan och markerade lyrismens slut. Han blev betydelsefull för den grekiska poesins utveckling fram till i dag. 

Litteraturhistorikern Memi Melissaratou-Mattsson belyser i ett föredrag Karyotakis diktning och liv mot bakgrund av en tid av politisk och social osäkerhet efter första världskriget och Mindre Asien-katastrofen. 

Skådespelaren Kristina Adolphson läser Karyotakis dikter i svensk översättning av Ingelise Grunewald och Memi Melissaratou-Mattsson. 

Ingelise Grunewald avslutar kvällen med några ord om översättningsarbetet och sitt eget förhållande till Karyotakis. 

Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 18 på Medelhavsmuseet i Stockholm Arrangemang i samarbete med Medelhavsmuseet. Anmälan om deltagande görs genom Medelhavsmuseets hemsida.

Krigskriser – Krigsrisker

Datum: 22 februari, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54 (Mariatorget) Stockholm

KRIGSKRISER - KRIGSRISKER
Röda Korset i Grekland under andra världskriget

Athenvännerna bjuder tillsammans med Svenska Röda Korsets kulturförening in till ett frukostseminarium om röda korsets insatser i Grekland.

PROGRAM
Introduktion: Margareta Wahlström,
ordförande, Svenska Röda Korset
Jenny Wallensten, direktör, Svenska institutet i Athen
Översiktlig historisk bakgrund: Frederick Whitling
(moderator)
Medverkande: Mats Lieberg, Marie Mauzy,
Rea Ann-Margaret Mellberg och Axel Sotiris Walldén

Anmälan senast 15 februari 2019 (begränsat antal
platser): jessika.valmin@gmail.com / 08-667 64 55

Medelhavinstitutens dag

Datum: 23 februari, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Nordiska Museet

Föreningen Svenska Athenbulinstitutets vänner välkomnar sina medlemmar till ännu en Medelhavsinstitutens dag

SVUNNA STÄDER

En temadag om aktuella utgrävningar och arkeologiska projekt. Arrangerad av vänföreningarna till de svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.

OBS! EVENTET ÄR FULLBOKAT!

Program:

13.00 - Introduktion: om apokalypser och arkeologer. Olof Heilo, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

13.15  -Francavilla di Sicilia – det försvunna Kallipolis. Kristian Göransson, Svenska Institutet i Rom

13.45 - Mellan havet och Hades: antikens Hermione. Jenny Wallensten, Svenska Institutet i Athen

14.15 - Virtuella rekonstruktioner av Palmyra. Kristina J. Hesse, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

14.45 - Kaffe med semlor.

15.15 - Det arkaiska Athen och massgravarna i Faliron. Jenny Wallensten och Anne Ingvarsson, Svenska Institutet i Athen.

15.45 - Senantikens glömda Labraunda. Jesper Blid, Svenska Forskningsintitutet i istanbul

16.15 - En försvunnen stad som återuppstått: Pompeji. Anne-Marie Leander Touati, Svenska Insitutet i Rom

16.45 - Avslutande ord från vänföreningarna. Suzanne Unge Sörling

OBS! EVENTET ÄR FULLBOKAT!
Deltagande (ange samtliga namn!) anmäls till sfii@medelhavsinstituten.se eller till 08-6627570 senast 14 Februari. Efter platsbekräftelse sätts en anmälningsavgift om 150kr in på bankgironr. 5028-5733.

Ange eventuella allergier (e.g. mandel, socker, laktos) i samband med anmälan av deltagande.

Årsmöte – Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Datum: 19 september, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm
INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2018
Medlemmarna i Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner kallas härmed till årsmöte onsdagen den 19
september 2018 kl 16:30 på Medelhavsmuseet,
Fredsgatan 2, Stockholm.

PROGRAM

 • Årsmötesförhandlingar
 • Institutets verksamhet
 • Ruth Jacoby, styrelseordförande för Svenska
  institutet i Athen, informerar
 • Athenvännernas pris tilldelas Axel Sotiris Walldén, som talar på temat:
  Röda Korsets verksamhet i Grekland
  under andra världskriget
Efter årsmötet serverar Bagdad Café chilibakad lax med palsternackspuré och picklad fänkål och ett glas vin,
följt av kaffe och baklava.
På grund av tekniska problem har kallelsen i år kommit lite sent och den som vill delta i måltiden ombeds att anmäla sig senast 12/9 kl 15.00 på
telefon 08-667 64 55 (telefonsvarare) eller
via e-post till jessikaeckert@yahoo.se
samt
sätta in 255 kr på föreningens plusgiro 60 23 60-0 eller bankgiro 550-2372.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
PS!
Påminnelse till den som vet med sig att medlemsavgiften
för 2018 inte är betald.
Vänligen reglera den före årsmötet.
Se information om medlemsavgifterna i Hellenika