Antiken på svenska: praktik, metrik, kritik

Datum: 20 januari, 2024
Tid: 11:00 - 17:00
Plats: Medelhavsmuseets hörsal, Fredsgatan 2, Stockholm
Medelhavsmuseets vänner | Stockholm

Hur mår den antika litteraturen på svenska idag? Den frågan besvaras den 20 januari 2024 – en eftermiddag organiserad av Medelhavsmuseets, Svenska Atheninstitutets och Svenska Rominstitutets vänföreningar!

Tid: 20 januari 2024, 11.00-17.00
Plats: Medelhavsmuseets hörsal


Verk på latin och antik grekiska har översatts till svenska lika länge som det har funnits svenskspråkig litteratur. En rad antika klassiker har blivit till en del av den svenska litteraturen och vissa antiköversättningar har rentav klassikerförklarats i egen rätt. Men hur mår den antika litteraturen på svenska idag? Vad innebär det att på 2020-talet översätta från latin och antik grekiska? Vad innebär det att bedriva kritik av antiköversättningar? Vad innebär det över huvud taget att läsa dem?

Under en dag på Medelhavsmuseet i Stockholm ställer sig översättare, kritiker och forskare de här frågorna. Kortare föredrag varvas med panelsamtal mot bakgrund av tre övergripande teman: praktik, metrik och kritik. Praktik i bemärkelsen konkret översättningshantverk. Metrik som frågan om hur man som översättare och läsare förhåller till den antika litteraturens metriska former. Kritik inte bara i bemärkelsen recensioner på kultursidor, utan i den vidare meningen av kvalificerade omdömen om litterära texter.

Dagen kostar 200 SEK per person och det ingår fika och ett glas vin med tilltugg. Man anmäler sig på anmalan@athenvannerna.se och först till kvarn gäller. (Föreningen förfogar över ett begränsat antal platser.) Avgiften betalas in till föreningens bankgiro 550-2372 och märk inbetalningen med namn och ”eftermiddag”.

För dem som inte är medlemmar i någon av vänföreningarna finns möjlighet att boka biljett via Medelhavsmuseets webbsida.

Varmt välkomna!