Habent sua fata libelli: fynd och förlust i den antika litteraturen

Datum: 1 februari, 2024
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund
Sydsvenska avdelningen

Torsdagen den 1 februari (observera veckodagen), gästas sydsvenska avdelningen av Alexander Andrée som kommer att berätta om sitt pågående bokprojekt: ”Habent sua fata libelli: fynd och förlust i den antika litteraturen”. Efter föredraget ordnas en enkel eftersits. 

Bokförlaget Natur och Kultur skriver: ”Alexander Andrée ska introducera antika klassiska verk till en ny läsekrets i ett Sverige där det klassiska arvet inte längre är en självklarhet. Boken syftar till att visa varför det fortfarande är viktigt att läsa klassikerna, för vår egen litteraturs, vår egen självförståelses och vår egen mänsklighets skull. Alexander Andrée är klassisk filolog verksam i Lund, Stockholm och Toronto.”

Anmälan sker till medlemsservice@athenvannerna.se senast tisdagen den 30 januari. Meddela om du vill stanna på eftersitsen.