Arkiv

Zooarkeologiska perspektiv på Asine

Datum: 26 november, 2023
Tid: 18:30
Plats: LBS Kreativa gymnasiets matsal, Bredgatan 10, Lund.

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in Stella Macheridis, doktor i historisk osteologi vid Lunds universitet, som ska tala om "Zooarkeologiska perspektiv på Asine"

Eftersits med tilltugg.

Anmäl deltagande till medlemsservice@athenvannerna.se senast den 26 november.

Varmt välkomna!

Känslor i antik litteratur

Datum: 10 oktober, 2023
Tid: 18:30
Plats: LBS Kreativa gymnasiets matsal, Bredgatan 10, Lund. Ingång från gården.

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in Kristiina Savin, doktor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, som ska tala om känslor i antik litteratur.

Eftersits med tilltugg.

 Anmäl deltagande till medlemsservice@athenvannerna.se senast den 8 oktober.

Varmt välkomna!

Föredrag av Ingela Wiman

Datum: 18 april, 2023
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10, Lund, längst in på gården.

Tisdagen den 18 april klockan 18.30 välkomnar
Athenvännernas sydsvenska avdelning Ingela Wiman,
docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, som kommer berätta om
två kvinnoporträtt i grekiskt drama.

Eftersits med tilltugg. 

Anmäl dig senast lördagen den 15 februari
(gärna tidigare) till medlemsservice@athenvannerna.se.

Plats: LBS matsal, Bredgatan 10, Lund längst in på gården.

Varmt välkomna!

Årsmöte Sydsvenska Avdelningen

Datum: 7 februari, 2023
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10, längst in på gården.

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till sitt årsmöte den 7 februari kl. 18.30. Efter själva mötet kommer
Stella Macheridis, doktor i historisk osteologi vid Lunds universitet, att tala över ämnet
”Zooarkeologiska perspektiv på Asine”.

Eftersits med tilltugg.

Anmäl dig senast lördagen den 4 februari
(gärna tidigare) till medlemsservice@athenvannerna.se.

Plats: LBS matsal, Bredgatan 10, längst in på gården.

Varmt välkomna!

KAVALLAHUSET (Svenska huset i Kavala): en plats för möten och kreativt skapande

Datum: 8 november, 2022
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 i Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar
Mats Lieberg och Eva Jensén som visar bilder och berättar om staden Kavala och dess omgivning med fokus på ”Svenska huset” och hur detta har kommit att bli en inspirerande plats för olika typer av kreativitet och skapande. 

Mats Lieberg är sociolog och professor i landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Han har tidigare varit verksam som lärare och forskare vid Lunds universitet och universitetet i Linköping. 

Eva Jensén är utbildad pedagog och har arbetat som lärare och rektor. För närvarande är hon anställd som extern lärare på lärarutbildningen vid Malmö universitet. Efter sin lärarutbildning studerade Eva nygrekiska vid Lunds universitet och därefter i Grekland på universitet i Thessaloniki.

Eftersits med tilltugg.

Hjärtligt välkomna!

Sydsvenska avdelningens årsmöte med föredrag av Kristoffer Lignell

Datum: 10 maj, 2022
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning håller sitt årsmöte den 10 maj.

 Efter årsmötet kommer ikonmålaren Kristoffer Lignell att tala om ikontraditionen i ett föredrag med titeln 
Acheiropoeter - ej skapad av människohand.

Anmäl deltagande till
medlemsservice@athenvannerna.se.
Hjärtligt välkomna!

Artemis stiger till dödliga ned

Datum: 15 februari, 2022
Fel: återställ tid.
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården) Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar sina medlemmar till ett föredrag med Martina Björk som kommer tala över ämnet Artemis stiger till dödliga ned, om ett litterärt motiv hos några svenska poeter.

Tid: tisdagen den 15 februari klockan 18.30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården) Lund
Föredraget är gratis.

Eftersits med tilltugg: 50 kr för medlemmar, 70 kr för icke-medlemmar.

Anmäl senast den 13 februari till medlemsservice@athenvannerna.se.
Varmt välkomna!

Öknens tänkespråk

Datum: 23 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar sina medlemmar till ett föredrag med Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet.
Han kommer hålla föredrag under rubriken
Öknens tänkespråk.

Eftersits med tilltugg.

Obs! Ny lokal: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund

Sydsvenska avdelningens årsmöte med föredrag

Datum: 2 mars, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A129b, Språk- och litteraturcentrum

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till sitt årsmöte och föreläsningen Morgantina: grekisk kultur och svensk arkeologi på Sicilien av Ingrid Edlund-Berry, professor i klassiska språk och antikens kultur och samhällsliv vid University of Texas at Austin.

Eftersits med tilltugg

Anmälan
om deltagande till medlemsservice@athenvannerna.se

Medlemmar: 50 kr. Icke-medlemmar: 70 kr. Studenter under 25 år:
gratis.

Hjärtligt välkomna!