Arkiv

KAVALLAHUSET (Svenska huset i Kavala): en plats för möten och kreativt skapande

Datum: 8 november, 2022
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 i Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar
Mats Lieberg och Eva Jensén som visar bilder och berättar om staden Kavala och dess omgivning med fokus på ”Svenska huset” och hur detta har kommit att bli en inspirerande plats för olika typer av kreativitet och skapande. 

Mats Lieberg är sociolog och professor i landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Han har tidigare varit verksam som lärare och forskare vid Lunds universitet och universitetet i Linköping. 

Eva Jensén är utbildad pedagog och har arbetat som lärare och rektor. För närvarande är hon anställd som extern lärare på lärarutbildningen vid Malmö universitet. Efter sin lärarutbildning studerade Eva nygrekiska vid Lunds universitet och därefter i Grekland på universitet i Thessaloniki.

Eftersits med tilltugg.

Hjärtligt välkomna!

Sydsvenska avdelningens årsmöte med föredrag av Kristoffer Lignell

Datum: 10 maj, 2022
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning håller sitt årsmöte den 10 maj.

 Efter årsmötet kommer ikonmålaren Kristoffer Lignell att tala om ikontraditionen i ett föredrag med titeln 
Acheiropoeter - ej skapad av människohand.

Anmäl deltagande till
medlemsservice@athenvannerna.se.
Hjärtligt välkomna!

Artemis stiger till dödliga ned

Datum: 15 februari, 2022
Fel: återställ tid.
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården) Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar sina medlemmar till ett föredrag med Martina Björk som kommer tala över ämnet Artemis stiger till dödliga ned, om ett litterärt motiv hos några svenska poeter.

Tid: tisdagen den 15 februari klockan 18.30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården) Lund
Föredraget är gratis.

Eftersits med tilltugg: 50 kr för medlemmar, 70 kr för icke-medlemmar.

Anmäl senast den 13 februari till medlemsservice@athenvannerna.se.
Varmt välkomna!

Öknens tänkespråk

Datum: 23 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar sina medlemmar till ett föredrag med Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet.
Han kommer hålla föredrag under rubriken
Öknens tänkespråk.

Eftersits med tilltugg.

Obs! Ny lokal: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund

Sydsvenska avdelningens årsmöte med föredrag

Datum: 2 mars, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A129b, Språk- och litteraturcentrum

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till sitt årsmöte och föreläsningen Morgantina: grekisk kultur och svensk arkeologi på Sicilien av Ingrid Edlund-Berry, professor i klassiska språk och antikens kultur och samhällsliv vid University of Texas at Austin.

Eftersits med tilltugg

Anmälan
om deltagande till medlemsservice@athenvannerna.se

Medlemmar: 50 kr. Icke-medlemmar: 70 kr. Studenter under 25 år:
gratis.

Hjärtligt välkomna!

Eros i tidig grekisk poesi

Datum: 28 januari, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A121, Språk- och litteraturcentrum.

Litteraturvetaren Elisabeth Friis, Lunds universitet,
berättar om Eros i tidig grekisk poesi.

Medlemmar: 50 kronor. Icke-medlemmar: 70 kr. Ett glas vin med tilltugg serveras efteråt.
Varmt välkomna!

Röda ögon och blåa tjurar: väggmålningar i frygiska Gordion

Datum: 3 september, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A339, SOL-centrum

Tisdagen den 3 september berättar
Susanne Berndt Ersöz, lektor i Antikens kultur och
samhällsliv vid Lunds universitet, om
sitt pågående projekt.

Medlemmar: 50 kr
Ej medlemmar: 70 kr
Student under 25 år: gratis

Tilltugg serveras.Hjärtligt välkomna!

Sydsvenska avdelningens årsmöte och föredrag

Datum: 25 mars, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A339, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds Universitet.

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till årsmöte med föredrag.

”Jag går omkring, jag talar, jag tänker och ser i dagens klara ljus Akropolis och teatern” –
tankar kring en monolog av Menander 
Lars Rydbeck, docent i nytestamentlig filologi

Eftersits med tilltugg

Medlemmar: 50 kr
Icke-medlemmar: 70 kr      
Studenter under 25 år: gratis

Anmälan sker till medlemsservice@athenvannerna.se
senast den 22 mars.

Pilgrim på det heliga berget Athos

Datum: 21 januari, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Språk- och Litteraturcentrum, Sal A339

Svenska Atheninstitutets vänners sydsvenska avdelning bjuder in till föredrag.

Teologie doktor och kyrkoherde Thomas Stoor berättar och visar bilder om ämnet:
Pilgrim på det heliga berget Athos.

Eftersits med tilltugg

Avgift
Medlemmar - 50kr
Icke-medlemmar - 70kr
Studenter under 25 år - gratis

Anmälan per mail till lindarenhed@hotmail.com
eller
per sms till 0737678567