Svensk fältarkeologi – Malthi

Datum: 1 december, 2021

Tid: 19.00-20.00

Plats: Zoom

Allmänt

I detta föredrag presenterar Michael Lindblom om ämnet Svensk fältarkeologi – Malthi.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

Klicka här för att ansluta direkt!