Svensk fältarkeologi – Malthi

Datum: 1 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Zoom
Allmänt

I detta föredrag presenterar Michael Lindblom om ämnet Svensk fältarkeologi – Malthi.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

Klicka här för att ansluta direkt!