Svensk fältarkeologi – Vlochos.

Datum: 8 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Zoom
Allmänt

I detta föredrag presenterar Robin Rönnlund om ämnet Svensk fältarkeologi – Vlochos.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

Klicka här för att ansluta direkt!