Athenvännernas pris 2023

Athenvännernas Stora pris för 2023 går till föreningen Grekisk 
Konstmusik i Sverige
, som under flera år med berömvärd idealism, stor 
hängivenhet och gott humör effektivt verkat för att öka kännedomen och 
spridningen av den betydelsefulla grekiska konstmusiken, litteraturen 
och konsten i övrigt.

Priset delades ut vid Athenvännernas årsmöte på Medelhavsmuseum, 
fredagen den 29 september och togs emot av mezzosopranen Katerina 
Roussou, föreningens ordförande.

Athenvännernas stora pris utgörs av en medalj med föreningens uggla och 
utdelas enligt stadgarna till den som gjort ”en berömlig insats genom 
att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess 
betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja 
kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland”. Priset utdelades 
första gången 1982 och då till Sture Linnér. Bland andra pristagare 
märks t.ex. Theodor Kallifatides, Göran Schildt, Ingvar Björkeson och 
Peter Curman

Pressmeddelande